Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden, privacybeleid, cookiebeleid en copyrights. Deze website wordt onderhouden door Buro Noordzee.

Webshop Egmond.nl
De webshop van Egmond.nl is opgezet en wordt onderhouden door Buro Noordzee. De in de webshop aanwezige producten zijn door Buro Noordzee ontworpen. Het intellectueel eigendom op alle ontwerpen en producten berust bij Buro Noordzee.

Levering: Wij pakken je bestelling zo snel mogelijk in en streven ernaar om het de eerstvolgende werkdag af te leveren bij het postkantoor. Het is ons doel om bestellingen binnen Nederland binnen 1 tot 3 werkdagen bij je thuis te hebben. Voor bestellingen buiten Nederland staan 5 tot 10 werkdagen.
Retourneren: Omdat onze webshop nog in de kinderschoenen staat, is het niet mogelijk om producten te retourneren. Dit vermelden wij tevens in het bestelproces.
Beschadigingen: Alle bestellingen worden in ons kantoor ingepakt in stevig verpakkingsmateriaal. We brengen alle pakketjes persoonlijk naar het postkantoor. Mochten producten onderweg onverhoopt beschadigd raken, stuur ons dan een mail.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie van Egmond.nl is gratis zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Noordzee is het niet toegestaan tekst, beeld of andere content van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Buro Noordzee.

Het delen van een URL van Egmond.nl via social media mag natuurlijk wel.

Eventuele fouten
Wij streven ernaar om zo zorgvuldig mogelijk te werken. Het is echter mogelijk dat er fouten in onze teksten sluipen. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht het gebeuren dat de informatie op Egmond.nl onvolledig of onjuist is, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op Egmond.nl wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Buro Noordzee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen (websites van derden, zoals ondernemers en/of evenementorganisatoren).

Nieuwjaarsduik
De afgelopen jaren verkochten wij via Egmond.nl tickets voor de Nieuwjaarsduik van Egmond aan Zee. Buro Noordzee en Egmond.nl zijn geen organisator van de Nieuwjaarsduik, maar wij boden de organisatie(s) wel een online platform om hun tickets te verkopen. Het is mogelijk dat ook de komende jaren de tickets van de Nieuwjaarsduik van Egmond aan Zee via Egmond.nl verkocht worden. Hier zijn de volgende voorwaarden op van toepassing.

Door je in te schrijven voor de Nieuwjaarsduik, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie. Je deelname is pas geldig na betaling van het inschrijfgeld. In geval van geen deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijfgeld. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (vastgesteld door de organisatie), kun je je gratis inschrijven voor de volgende editie van de Nieuwjaarsduik, volgens de voorwaarden van de organisatie. De organisatie kan niet worden verplicht tot terugbetaling van het inschrijfgeld.

Deelnemen aan de Nieuwjaarsduik vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator beveelt voor deelname aan de Nieuwjaarsduik een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisatie van de Nieuwjaarsduik is daarnaast niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers. Iedereen blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen. Door deel te nemen aan de Nieuwjaarsduik ga je akkoord met het eventuele gebruik van foto- of videomateriaal waarop je zichtbaar bent ten behoeve van promotie van Egmond en/of de Nieuwjaarsduik van Egmond aan Zee, zonder hiervoor een vergoeding te kunnen claimen.

Wijzigingen
Mochten de Algemene voorwaarden van Egmond.nl wijzigen, dan wordt deze pagina automatisch geüpdatet.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op Egmond.nl, een product van Buro Noordzee, de toegang en het gebruik van de website www.egmond.nl en de bijbehorende en de op de website aangeboden producten en/of diensten.

Contactgegevens
Buro Noordzee, gevestigd aan Zeeweg 52 te Egmond aan Zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Buro Noordzee t.a.v. Egmond.nl
info@egmond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buro Noordzee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@egmond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Buro Noordzee verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Buro Noordzee analyseert het gedrag van de bezoeker om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen

Geautomatiseerde besluitvorming
Buro Noordzee neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buro Noordzee) tussen zit. Buro Noordzee gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress: het contentmanagementsysteem waar onze website op draait
 • Woocommerce: de webshop die alle bestellingen registreert
 • Mollie: het betaalsysteem waar je betaling binnenkomt
 • Mailchimp: waar wij onze nieuwsbrieven mee versturen zodra je hebt aangevinkt dat je graag een nieuwsbrief ontvangt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buro Noordzee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 24 maanden voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buro Noordzee verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Buro Noordzee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buro Noordzee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Buro Noordzee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees hier een toelichting op cookies van de website Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Buro Noordzee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waar we over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@egmond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Buro Noordzee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen persoonsgegevens
Buro Noordzee neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze redactie via info@egmond.nl.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is van toepassing op Egmond.nl, een product van Buro Noordzee.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buro Noordzee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Buro Noordzee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees hier een toelichting op cookies van de website Veilig Internetten.

Copyrights

Dit cookiebeleid is van toepassing op Egmond.nl, een product van Buro Noordzee.

Alle rechten voorbehouden
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video en alle andere contentvormen) die je op deze site (Egmond.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Buro Noordzee of zijn gelicenseerd aan Buro Noordzee en/of Egmond.nl.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie van Egmond.nl is gratis zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Noordzee is het niet toegestaan tekst, beeld of andere content van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Buro Noordzee.

© 2020-2021 Buro Noordzee / Egmond.nl

NPeetoomAlgemene voorwaarden en beleid