Maak reclame via Egmond.nl

Wij geven je de kans om je promotie-uiting te plaatsen op onze goedbezochte website. Met dank aan de gemeente Bergen staan winkels, restaurants en (grotere) accommodaties gratis op onze website. Nu is het tijd voor iets nieuws, waarbij we ondernemers de kans op nog meer zichtbaarheid geven!

Wij willen Egmond.nl graag blijven ontwikkelen en zorgen dat alle bewoners en bezoekers altijd leuke en nuttige informatie ontvangen. Daar hebben we de hulp van ondernemers uit Egmond en omgeving voor nodig!

Ons nieuwe advertentiemodel is een banner die op de homepage en webcampagina geplaatst wordt.

  • Wil je Egmond.nl verder helpen en een banner plaatsen? Neem contact met ons op!
  • Heb je een winkel of horecagelegenheid in Egmond en sta je nog niet op Egmond.nl? Laat het ons weten via het contactformulier.

Ben of ken jij een (zelfstandig) ondernemer die wel wat promotie kan gebruiken of die het leuk vindt om ons verder te helpen? Laat het ons weten!

Redactie Egmond.nlMaak reclame via Egmond.nl

Related Posts