Herken de drieteenstrandloper

Het leuke en speelse gedrag van de drieteenstrandloper maakt het een van onze favoriete vogels langs het strand. Je ziet ze vaak in groepjes op zoek naar eten en snel wegrennen voor de golven. Onder de strandlopers is het een unieke vogel omdat de achterteen ontbreekt. Daarnaast heeft hij twee kleuren: in de winter is de vogel overwegend wit en in het voorjaar diep roodbruin.

De drieteenstrandloper met een roodbruine kleur zien we hier niet vaak. In het voorjaar trekken ze namelijk naar Arctische broedplaatsen in Canada, Groenland, Spitsbergen en Siberië. De drieteenstrandloper overwinter vooral op zandstranden en steeds vaker ook op zandig wad. De vogel is een echt kustgebonden soort, vandaar dat we ze vaak langs het strand van Egmond zien.

In het Hoog-Arctisch gebied broedt de drieteenstrandloper op kale, steenachtige toendra met weinig  vegetatie. De jongen worden snel naar het dichtstbijzijnde water geleid. Na 17 dagen kunnen de jongen vliegen. De ouders verlaten hun jongen na het uitvliegen.

Overwinteraars
In Nederland overwinteren naar schatting 11.000 tot 16.000 drieteenstrandlopers. Je vindt de vogels vooral op zandplaten in de Waddenzee, maar je komt ze langs de hele Noordzeekust op het zandstrand tegen.

Meer informatie en tips om ze te herkennen vind je op de website van De Vogelbescherming.

Redactie Egmond.nlHerken de drieteenstrandloper

Related Posts